Privacy Policy

Dit beleid inzake persoonlijke gegevens specificeert de voorwaarden met betrekking tot het verzamelen, verwerken en het gebruik van persoonlijke gegevens van leden of niet-leden (hierna “de gebruikers” genoemd) met behulp van de websites van SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd .

(hierna SolaX genoemd), inclusief “www.solaxpower.com”

Dit beleid is van toepassing op alle services die de gebruiker verkrijgt op het SolaX-platform, ongeacht of de gebruiker services verkrijgt via computerapparatuur, mobiele terminals of andere apparaten.

SolaX voldoet aan alle voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens die zijn gespecificeerd in de momenteel geldige wetten en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU die van toepassing is op aanbieders van informatie- en communicatiediensten, waaronder de wet ter bevordering van het gebruik van informatie en communicatienetwerken en informatiebescherming, en etc. van de Republiek China en doet zijn best om de rechten en belangen van de gebruikers te beschermen met het persoonlijke gegevensbeleid dat is gedefinieerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Het persoonlijke gegevensbeleid van de websites van SolaX is als volgt:

  1. Items van persoonlijke gegevens en wijze van verzameling

A) Verzamelde persoonlijke gegevens

SolaX verzamelt de volgende persoonlijke gegevens om lidmaatschapsservices, reacties van klanten en andere services voor de gebruikers mogelijk te maken.

▷ Garantieregistratie

– Vereiste informatie: naam, volledig installatieadres, postcode, telefoonnummer, installatiedatum, naam van het installatiebedrijf, model omvormer, serienummer en e-mailadres

▷ On-line service of vraag: volledige naam, e-mail, onderwerp en bericht.

B) Wijze van verzamelen van persoonsgegevens

SolaX verzamelt persoonsgegevens via de inschrijving op de website. Gebruikers kunnen akkoord gaan met de voorwaarden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens door op de knop “Ik ga akkoord” te klikken wanneer ze akkoord gaan met de voorwaarden van het beleid inzake persoonlijke gegevens of de voorwaarden van SolaX. Wanneer de gebruikers op de knop “Ik ga akkoord” klikken, wordt aangenomen dat ze akkoord zijn gegaan met de voorwaarden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens.

  1. Doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

A. Levering van een gemakkelijke online garantieregistratieservice voor klanten die onze omvormers kopen.
B. Verstrekking van snelle reactie aan klanten bij het bekijken van de webpagina.

  1. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

A. SolaX zal de persoonlijke gegevens van gebruikers niet bekendmaken aan een derde partij of de persoonlijke gegevens van gebruikers gebruiken voor andere doeleinden dan het gebruik van de informatie gespecificeerd in dit persoonlijke gegevensbeleid, zonder de voorafgaande toestemming van de gebruikers, behalve wanneer vereist door wetten, overheidsbeleid en overheidsopdrachten.

B. SolaX heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het verzamelen van deze informatie van gebruikers niet verder gaat dan de informatie die nodig is om diensten aan gebruikers te leveren en de accounts van gebruikers te beschermen.

C. SolaX houdt de gegevens bij van gebruikers die op het platform browsen, inclusief IP, Cookie.
IP wordt gebruikt om het logboek van bewerkingen die door gebruikers op de website zijn uitgevoerd vast te leggen. Om gebruikers betere diensten te kunnen bieden door SolaX.

Om de eindgebruiker beter van dienst te kunnen zijn, mag SolaX de systeemgebruiksgegevens van de eindgebruiker verstrekken aan de apparatuurleverancier en installateur op voorwaarde dat de eindgebruiker toestemming krijgt.

In overeenstemming met de vereisten van wet- en regelgeving, verplichte administratieve handhaving of gerechtelijke vereisten moeten persoonlijke gegevens van gebruikers verstrekken, SolaX mag de persoonlijke gegevens van de gebruiker vrijgeven in overeenstemming met de vereisten.

  1. Cookies

SolaX gebruikt “cookies” om specifieke informatie over gebruikers op te slaan en de bezoeken van gebruikers aan deze site bij te houden. Website-eigenaren gebruiken cookies vaak om de identiteit van gebruikers te verbeteren. ‘Cookies’ is een kleine hoeveelheid gegevens die naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en op de harde schijven van de computers van de gebruiker wordt opgeslagen. Cookies kunnen alleen naar de harde schijf van de computer worden gestuurd als de gebruiker de computer gebruikt om toegang te krijgen tot de site. Als de gebruiker de cookie niet sluit of verwijdert, wordt de toegangsstatus van de gebruiker geregistreerd telkens wanneer een gebruiker de site bezoekt met dezelfde computer. Wanneer de gebruiker zich afmeldt bij de site, wordt aanbevolen om een ​​beveiligingsuitloggen te gebruiken. SolaX wist de cookie van de gebruiker.

SolaX gebruikt cookies om de gebruiker te identificeren en stelt zichzelf in staat om de taalkeuze van de gebruiker vast te leggen

De gebruiker kan bepalen of en hoe cookies worden geaccepteerd door een browser te configureren die is geïnstalleerd op de computer die de gebruiker heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om dit te wijzigen. De gebruiker kan deze configuraties wijzigen. Door zijn voorkeuren in de browser in te stellen, kan de gebruiker alle cookies accepteren, of hij kan ervoor kiezen om gebruikers op de hoogte te stellen wanneer cookies worden verzonden of alle cookies te weigeren. Als de gebruiker alle cookies weigert door de functie Cookie uitschakelen in de browser te selecteren, kan de gebruiker zich niet met succes aanmelden bij de website en kan hij de diensten van SolaX niet verkrijgen.

  1. Minderjarigen

Het is minderjarigen verboden deze site te registreren zonder toestemming van hun ouders of voogd. De website kan echter geen onderscheid maken tussen de werkelijke leeftijd van de gebruikers die de website bezoeken. Als de minderjarigen zonder toestemming van hun ouders of voogd persoonsgegevens aan SolaX verstrekken, moeten de ouders of voogd contact opnemen met SolaX om informatie te verwijderen.

  1. Veiligheidsmaatregelen

We gebruiken commercieel redelijke veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot de website te voorkomen om de nauwkeurigheid van de gegevens te behouden en het correcte gebruik van de informatie die we bewaren te garanderen.

  1. Verklaring van grensoverschrijdende verzending

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden opgeslagen in het thuisland van de gebruiker. De bedrijfsgegevens van de website van de gebruiker worden opgeslagen op het grondgebied van China waar SolaX is gevestigd.

Have questions? Search our knowledgebase.