UK Warranty Policy

SolaX Power PV-omvormers

Solax Power garantievoorwaarden (alleen VK)

Dit beleid is van toepassing op het uitwisselingsprogramma voor SolaX Power PV-omvormers (“omvormers“) dat onder de garantie van SolaX Power valt (het “Uitwisselingsprogramma“). Partijen die willen deelnemen aan het uitwisselingsprogramma moeten zich houden aan de procedures en vereisten die in dit beleid zijn uiteengezet. SolaX Power mag, naar eigen goeddunken, de vervanging van omvormers weigeren die niet zijn geretourneerd in overeenstemming met dit beleid.

 

 1. Garantieclaims

De standaard garantieperiode voor omvormers die in het VK worden geleverd, is 120 maanden.

LET OP, DIT GARANTIEBELEID HEEFT ALLEEN SOLAX-OMVORMERS. WAAR BATTERIJEN ZIJN GELEVERD MET EEN SOLAX-OMVORMER, RAADPLEEG DAN DE VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE VAN DE RELEVANTE FABRIKANT. DEZE GARANTIE IS ALLEEN BEPERKT TOT HET SOLAX INVERTER-BEREIK EN BEVAT GEEN EXTERNE OF AANVULLENDE ONDERDELEN.

De garantieperiode begint op de datum waarop de omvormer in gebruik is genomen door de installateur of de vertegenwoordiger van de klant. Een verlengde garantieperiode is mogelijk beschikbaar voor aankoop binnen 36 maanden na inbedrijfstelling voor nog eens 120 maanden (zie Hoofdstuk 9 voor informatie met betrekking tot de garantieverlenging). Omruilservices zijn alleen van toepassing op omvormers binnen hun garantieperiode of verlengde garantieperiode, indien van toepassing.

Let op: als u een particuliere eindgebruiker bent, neem dan contact op met uw installateur of een geautoriseerde SolaX Power dealer of distributeur om in eerste instantie vermeende omvormerfouten te melden. SolaX Power werkt rechtstreeks samen met de installateur / distributeur om een ​​defecte omvormer te vervangen als deze in aanmerking komt volgens de voorwaarden van het uitwisselingsprogramma.

 

 1. Beperkte aansprakelijkheid

In het geval van schade die verband houdt met de onderstaande oorzaken, worden geen garantieclaims erkend of geaccepteerd. Claims die betrekking hebben op defecten die worden veroorzaakt door de volgende factoren, vallen niet onder de garantieverplichtingen van SolaX Power:

 1. Overmacht (stormschade, blikseminslag, overspanning, brand, onweer, overstroming etc.)
 2. Overmacht (stormschade, blikseminslag, overspanning, merk, onweer, overstroming etc.)
 3. Onvoldoende ventilatie en circulatie, wat resulteert in een minimale koeling en natuurlijke luchtstroom
 4. d. Installatie in een corrosieve omgeving
 5. e. Schade tijdens transport
 6. f. Ongeautoriseerde reparatiepogingen
 7. Het niet registreren van de garantie zoals vereist onder dit beleid (beschreven in sectie 10)

 

 1. Exchange Service 

Elke omvormer die binnen de garantieperiode voor vervanging in aanmerking komt, wordt vervangen door een nieuwe of gereviseerde omvormer, onder voorbehoud van de voorwaarden die in dit document worden vermeld. De volgende items moeten ter beschikking worden gesteld aan SolaX Power om te kunnen ruilen volgens dit beleid:

Invertergegevens, waaronder:

 1. Product model
 2. Serienummer van het product
 3. Foutcode
 4. Mislukte opmerking

Documentatie inclusief:

 1. Kopie van originele aankoopfactuur.
 2. Geldig garantiecertificaat
 3. Gedetailleerde informatie over de volledige systemen (bijv. Systeemschema)
 4. Documentatie van eerdere claims / uitwisselingen (indien van toepassing)

 

SolaX Power behoudt zich het recht voor om uitwisselingsverzoeken te weigeren wanneer er onvoldoende informatie wordt verstrekt.

Om de vervanging van een omvormer aan te vragen, moet u contact opnemen met het SolaX Power UK Service Center.

E-mail: info@solaxuk.co.uk

Bel: 02476 586 998 van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (behalve op feestdagen).

 

 1. SolaX Power Responsibility

Na ontvangst van de vereiste informatie vermeld in sectie 3 en na pogingen om het probleem met de hulp van de klant te verhelpen, zal SolaX Power een uniek casenummer aan de klant toewijzen. Dit nummer wordt gebruikt als referentie voor alle communicatie met betrekking tot de uitwisseling. SolaX Power verstuurt binnen 3 werkdagen een vervangende omvormer naar de opgegeven klant of installateur. Na ontvangst van de vervangende omvormer moet de klant de vermeende defecte omvormer terugsturen in hetzelfde verpakkingsmateriaal als de vervangende omvormer. SolaX Power levert alle labels, documentatie en vrachtgegevens voor het retourneren van de vermeende defecte omvormer. Alle vermeende defecte omvormers moeten binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de vervangende omvormer worden geretourneerd. Voor de vervanging en herinbedrijfstelling van de omvormer moet een gekwalificeerde installateur beschikbaar zijn. De vervangende omvormer wordt gedekt door de oorspronkelijke garantievoorwaarden van de defecte omvormer voor de resterende garantieperiode van de originele (defecte) omvormer.

 

 1. Verantwoordelijkheid van de distributeur

In het geval van een storing of defect in de apparatuur, is het de verantwoordelijkheid van de distributeur om rechtstreeks met het SolaX Power UK Service Center samen te werken om het terugsturen van niet-defecte apparatuur te beperken. Het SolaX Power UK-servicecentrum werkt samen met de distributeur om de fout of foutmelding te verhelpen via telefonische ondersteuning of met directe pc-verbindingen. Opmerking: om in aanmerking te komen voor verdere compensatie en een vervangende eenheid, moet de distributeur / installateur eerst contact opnemen met het SolaX Power UK Service Center en de verantwoordelijkheden van de distributeur / installateur vervullen onder sectie 3 van dit document.

 

 1. Compensatie voor distributeurs

Als defecte apparatuur wordt geruild door een distributeur / installateur binnen de garantieperiode, zal SolaX Power een eenmalige betaling aan de distributeur doen van £ 65,00 als compensatie (te betalen voor elke locatie). Als tijdens de inspectie door SolaX Power door SolaX Power wordt vastgesteld dat de vermeende defecte omvormer niet in aanmerking komt voor vervanging onder deze polis, wordt de compensatie niet betaald en wordt de distributeur in rekening gebracht voor de reparatie van het apparaat zoals vermeld in clausule 7 hieronder. Om de compensatiebetaling te ontvangen, moet de distributeur het bewijs leveren van een geldige garantie voor de omvormer, een correct uitgegeven en volledig ingevulde factuur (zoals verstrekt door SolaX Power bij de vervangende omvormer) en een geldig zaaknummer voor de omvormer (zoals geleverd door het SolaX Power UK Service Center). De distributeur moet ervoor zorgen dat de verdachte apparatuur wordt geretourneerd voordat hij door SolaX Power wordt terugbetaald. In alle gevallen moet de installateur of distributeur deze items sturen naar: SolaX Power UK Ltd., Unit 10 East Boro Fields, Hemdale Business Park, Nuneaton, CV11 6GL.

 

 1. Inspectiekosten voor omvormers niet defect gevonden

Als een vermeende defecte omvormer wordt geretourneerd aan SolaX Power in overeenstemming met dit beleid en door SolaX Power wordt bevonden vrij te zijn van defecten die het in aanmerking zouden kunnen komen voor vervanging onder dit beleid, of vanwege beperkte aansprakelijkheid zoals vermeld in clausule 2, zal SolaX Power voor elke omvormer een vast inspectietarief van £ 65,00 in rekening worden gebracht, plus verzend- en verpakkingskosten.

 

 1. Procedure voor vervanging van de omvormer 

SolaX Power moet worden geleverd met de relevante documentatie zoals weergegeven in Sectie 3. Deze procedure moet worden gevolgd om een garantieclaim te laten gelden onder dit Uitwisselingsprogramma.

 1. a. De installateur moet contact opnemen met het SolaX Power UK-servicecentrum en de vereiste informatie verstrekken zoals weergegeven in sectie 3. Zoals beschreven in sectie 5, zal de installateur contact opnemen met het SolaX Power UK-servicecentrum om te proberen een oplossing te vinden zonder de omvormer te hoeven vervangen .
 2. b. Als de omvormer als defect wordt beschouwd en in aanmerking komt voor het uitwisselingsprogramma, zal SolaX Power een zaaknummer voor de omvormer verhogen en creëren en dit met de distributeur communiceren.
 3. c. SolaX Power verstuurt een vervangende omvormer binnen 3 werkdagen nadat het zaaknummer is aangemaakt. De omvormer wordt op kosten van SolaX Power verzonden naar de opgegeven locatie van de klant of distributeur.
 4. d. De installateur installeert de vervangende omvormer en gebruikt de verpakking om de defecte omvormer opnieuw in te pakken.
 5. e. SolaX Power dekt de kosten voor het ophalen en verzenden van de defecte omvormer terug naar SolaX Power, zoals beschreven in hoofdstuk 4. De klant of installateur moet assistentie verlenen bij deze verzending. Als de defecte omvormer niet binnen 10 werkdagen na ontvangst van de vervangende omvormerinstallatie wordt geretourneerd, zal SolaX Power de betreffende distributeur de kosten van de omvormer factureren.
 6. f. SolaX Power faciliteert Sectie 6 van dit document en betaalt de korting aan de distributeur. Het is de verantwoordelijkheid van de distributeur om deze korting door te geven aan de juiste installateur. Installatiegegevens worden geleverd door SolaX Power.

 

 1. Garantieverlenging

Het assortiment SolaX-omvormers komt in aanmerking voor een garantieverlenging van 120 maanden (van de maximale garantieperiode tot 20 jaar vanaf het moment van inbedrijfstelling). De garantieverlenging kan tot 36 maanden na de inbedrijfstellingsdatum van de omvormer worden aangeschaft.

 

 1. Garantieregistratie

Het is een vereiste dat alle omvormers zijn geregistreerd om in aanmerking te komen onder de voorwaarden van het uitwisselingsprogramma. Het is een vereiste dat alle leveranciers / installateurs de particuliere eindgebruiker het relevante garantie-registratiecertificaat verstrekken, en het is een vereiste dat de eindgebruiker (of de installateur namens hun klant) de garantie registreert op het relevante adres op de Solax-website (zoals gespecificeerd op het registratiecertificaat), waarna een volledig garantiecertificaat wordt afgegeven. Garanties moeten worden geregistreerd uiterlijk zes weken na de datum van inbedrijfstelling. De vereiste informatie op het moment van registratie is als volgt:

 

 1. Omvormermodel
 2. Serienummer van de omvormer
 • Installatie datum
 1. Klantnaam
 2. Installatie postcode
 3. Volledig installatieadres
 • Naam van het installatiebedrijf

 

In het geval van verlengde garanties is het, naast de hierboven vereiste informatie, ook nodig om een unieke identificatiecode in te voeren die op het registratiecertificaat voor verlengde garantie staat. Zonder dit referentienummer is het alleen mogelijk om de omvormer te registreren voor de standaard garantieperiode van 120 maanden.

 

Na ontvangst van het registratieverzoek zal SolaX binnen zeven werkdagen per e-mail een volledig garantiecertificaat aan de klant verstrekken.

Have questions? Search our knowledgebase.